rezerwuj
Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. [x]

+48 695 370 701 +48 601 912 211

Regulamin

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO J&J TEAM

 

 • 1 PRZEPISY OGÓLNE
 1. Administratorem pola namiotowego oraz wynajmującym jest spółka J&J TEAM S.C.
 2. Szybowników 28 64-100 Leszno NIP.6972364187 REGON 383072971.
 3. Niniejsze zasady określają obowiązki Gości dotyczące ich zachowania się podczas pobytu na polu oraz sposób korzystania z udostępnionych urządzeń technicznych i sprzętu.
 4. Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji miejsc i płatności.
 • 2 PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI
 1. Niezwłocznie po przybyciu na pole namiotowe, Gość jest zobowiązany do zameldowania się u członka personelu obsługi.
 2. Doba pobytowa na polu namiotowym trwa od godz.13:00 do godz.12:00 dnia następnego.
 3. Przed opuszczeniem pola namiotowego Gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał. Gość nie odpowiada za zużycie udostępnionej przestrzeni będące następstwem prawidłowego jej używania.
 • 3 KORZYSTANIE Z POLA NAMIOTOWEGO
 1. Miejsce ustawienia sprzętu namiotowego, namiotów oraz pojazdu Gości wyznacza personel pola namiotowego. Pobyt jest dozwolony wyłącznie w ramach przestrzeni do tego wyznaczonej (oznakowane stanowiska pól kampingowych).
 2. Zabrania się zmiany stanowiska przez Gościa bez uprzedniego pozwolenia wydanego przez personel pola. Parkowanie pojazdów dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 5:00. W tych godzinach zamknięta jest brama główna, otwarta pozostaje wyłącznie bramka wejściowa. Przyjazdy lub wyjazdy w tych godzinach należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem pola namiotowego.
 4. Na terenie pola namiotowego obowiązują zasady ruchu drogowego jak w strefie zamieszkania.
 5. Do korzystania z pola uprawnione są:
 6. a) osoby zameldowane w recepcji pola i posiadające opaskę identyfikacyjną po uprzednim dokonaniu formalności meldunkowych oraz po uregulowaniu należności za cały okres pobytu z góry według cennika. Za uiszczoną opłatę otrzymujemy dowód wpłaty i opaskę, które należy zachować do dnia wyjazdu;
 7. b) posiadające upoważnienie administratora pola;
 8. c) członkowie imprezy w przypadku udostępnienia pola innym organizatorom.
 9. Po upływie doby pobytowej lub po zakończeniu imprezy korzystający z pola namiotowego mają obowiązek zgłosić swój wyjazd lub przedłużyć pobyt i uiścić dodatkową opłatę - zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 10. Na terenie całego pola zabrania się rozpalania ognisk i grili poza miejscem do tego wyznaczonym.

 

 • 4 KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I SPRZĘTU
 1. Goście mogą korzystać z dostępnych urządzeń na terenie pola namiotowego. Z urządzeń można używać jedynie zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.
 2. Mycie naczyń dozwolone jest jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.
 3. Na terenie pola namiotowego zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek prac naprawczych pojazdów silnikowych oraz ich mycie.
 4. Pomieszczenia sanitarne oraz znajdujące się w nich urządzenia (umywalki, miski ustępowe, pisuary, itp.) muszą być użytkowane we właściwy sposób, odpowiadający ich przeznaczeniu.
 5. Podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka elektryczna) dokonuje się za zgodą personelu pola namiotowego.
 6. W sytuacji pożaru każdy z obecnych ma obowiązek zgłosić to niezwłocznie i prawo do użycia gaśnic ppoż.rozwieszonych na lampach oświetlenia pola w widocznych miejscach.

 

 • 5 PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OBRAŻENIA ODNIESIONE NA TERENIA POLA NAMIOTOWEGO
 1. Gość jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste pozostawione na terenie pola namiotowego.
 2. Osoba przebywająca na terenie pola namiotowego ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jej winy.
 3. Administrator pola namiotowego nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Gość jest odpowiedzialny za wszelkie szkody na mieniu i osobie powstałe z jego winy, w związku z czym obowiązany jest do ich naprawienia na zasadach ogólnych.

5.Administrator ma prawo do usunięcia rzeczy prywatnych pozostawionych bez opieki w miejscach ogólnodostępnych.

 • 6 OCHRONA ŚRODOWISKA
 1. Do wyrzucania śmieci służą kosze rozstawione na terenie pola namiotowego. Na terenie pola namiotowego obowiązuje segregacja odpadów.
 2. Zabrania się wyrzucania śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami.
 3. Goście są zobowiązani do utrzymywania miejsca, na którym przebywają, w porządku i czystości.
 4. Goście są zobowiązani do ochrony wszelkich roślin znajdujących się na terenie pola namiotowego.

 

 • 6 REZERWACJE ONLINE I PŁATNOŚCI
 1. Gość ma możliwość dokonania rezerwacji i opłacenia miejsca na polu za pomocą systemu rezerwacji na stornie Administratora.
 2. Rezygnacje z wcześniej zarezerwowanego miejsca należy zgłaszać jak najszybciej ale nie później jak 7 dni przed terminem rezerwacji.
 3. Rezygnacja z miejsc zarezerwowanych na czas imprez ogłoszonych w oficjalnym kalendarzu Lotnisko Leszno SP.Z.OO. na stronie https://lotniskoleszno.pl/ jest niemożliwa w terminie poniżej 14 dni przed ogłoszonym terminem.
 4. W trakcie w/w imprez ceny obowiązujące poza nimi mogą być zmienione.
 5. Opłata dokonana w dniu rezerwacji zgodnie z naliczaniem w systemie rezerwacji jest wystarczająca do skorzystania z wykupionego miejsca bez względu na stawki obowiązujące w dniu imprezy.
 6. Administrator ma prawo do zmiany cen w dowolnej chwili.

Cennik opłat jest ogłoszony na stronie administratora pola https://jjaero.pl/ 

   7 REKLMACJE

 1.  W przypadku reklamacji należy skontaktować się z administratorem pola meilowo lub telefonicznie.
 2. Reklamacja  zostanie rozpatrzona najszybciej jak to możliwe, nie później jak w ciągu 14 dni.